Na ons bezoek aan Oeganda vorig jaar vertelden we u over de onveilige situatie die was ontstaan op de Little Stars School, omdat een van de gebouwen grote bouwtechnische gebreken vertoonde. De muren brokkelden af en stonden op instorten. Begin dit jaar hebben de renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden en in mei waren deze werkzaamheden afgerond, zodat de lokalen weer veilig waren voor de leerlingen. We waren blij om te zien dat er zo grondig gewerkt is en dat er nu een mooi, degelijk en veilig gebouw voor de leerlingen staat.
Behalve de Little Stars School hebben we nog vier andere scholen bezocht en hebben we twaalf kinderen ontmoet die gesponsord worden door de Joanne Foundation. In zo’n korte tijd is het helaas onmogelijk om alle tien scholen te bezoeken en alle twintig kinderen te zien die we ondersteunen. Daarom hebben we een keuze moeten maken.

We hebben met leerkrachten en schooldirecties gesproken, we hebben het werk van de kinderen bekeken, we hebben geluisterd naar de zingende leerlingen en gekeken naar de dansende leerlingen en natuurlijk hebben we uitgebreid aandacht besteed aan ‘onze‘ kinderen. Wij waren blij om te zien dat het met alle kinderen goed gaat. Ze zijn happy en gezond en de resultaten zijn ook goed. Fijn!