Elderly people

Elderly people2024-05-06T17:36:14+02:00

Chronisch zieke ouderen vormen in Oeganda, net als in andere ontwikkelingslanden, een vergeten groep. Terwijl in onze westerse wereld ouderen die hulpbehoevend zijn kunnen terugvallen op voorzieningen vanuit de staat of familie, zijn oude en zieke mensen in Oeganda afhankelijk van anderen.

De oudere mensen in Ndegeya hebben het hierdoor vaak zwaar. Velen zijn eenzaam en hebben te kampen met verwaarlozing en lichamelijke klachten. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden, zonder middelen, goede voeding, schoon water en gezondheidszorg.
De Joanne Foundation heeft de hulp van ons medisch team ingeschakeld om de 75 meest kwetsbare ouderen kostenloze medische en verpleegkundige hulp te bieden. Kakande bezoekt hen thuis wanneer ze te zwak zijn om naar zijn kliniek te komen en blijft hen volgen.

Ook Apollo is vanuit de Joanne Foundation betrokken bij deze groep kwetsbare ouderen. Door hun ziekte zijn zij niet in staat zelf in hun dagelijkse voedselbehoefte en andere basale levensbehoeften te voorzien. In samenspraak met Apollo budgetteert de Joanne Foundation een bedrag om de meest schrijnende gevallen in Ndegeya weer op weg te helpen en te ondersteunen. De stichting zorgt afhankelijk van de situatie voor voedsel, kleding of dagelijkse benodigdheden rondom hygiëne. Zo zorgt de aanschaf van een plastic zeil, matrassen en dekens ervoor dat de ouderen niet meer op de grond van hun hut hoeven te slapen, waardoor zij minder een prooi worden van de zandvlooien
De Foundation spant zich in om het leven voor deze mensen wat draaglijker te maken.

Gerelateerde projecten en nieuwsberichten

Go to Top