2006: Het begon allemaal met Joanne….

Joanne Noordink ging in 2006 met een groep vrienden via de organisatie Livingstone op werkvakantie naar Oeganda. Ze werkte toen met deze groep als vrijwilliger mee op een bouwproject waar een weeshuis en een school gevestigd was: het Jireh Children Centre in Masaka.

2007: Ze was nog niet klaar

Toen Joanne na drie weken terugkwam, was het voor haar duidelijk: ze was daar nog niet klaar… Er was nog zoveel te doen en ze ontdekte dat je met betrekkelijk weinig heel veel kon verbeteren aan de situatie van de kansarme kinderen. Daarom ging ze in 2007 zes maanden vol enthousiasme als vrijwilliger aan de slag op hetzelfde project. Ze leerde er veel mensen kennen die ze allemaal in haar hart sloot. Ze stimuleerde de kinderen om naar school te gaan en ze betaalde het schoolgeld voor een aantal kinderen van wie de ouders het zelf niet konden betalen.

Na deze zes maanden realiseerde Joanne zich dat ze het meest voor deze mensen kon betekenen, door terug te gaan naar Nederland, daar een baan te vinden (en dus een inkomen te krijgen) maar ook door sponsors te zoeken en vanuit Nederland de hulp te organiseren. Gelukkig waren er vrienden en collega’s die haar hielpen voldoende geld bij elkaar te krijgen om het schoolgeld van een zestal kinderen te betalen. Inmiddels had Joanne samen met een groepje vrienden ook de stichting Mukwano opgericht met als doel een project te verwezenlijken in het zuidwesten van Oeganda (Buhweju), waar een kerk, een school en een kliniek gebouwd zouden gaan worden. Maar omdat stichting Mukwano zich niet richtte op de individuele hulpvragen deed Joanne dat dus op persoonlijke titel, met hulp van vrienden.

2008: Het noodlot sloeg toe

In december werd Joanne vermoord en kwam er een voortijdig eind aan haar mooie leven, een leven vol idealen, vol plannen, vol dromen… Ze is maar 27 jaar geworden, maar ze heeft in die korte tijd al zoveel betekend voor anderen en zoveel in gang gezet. Haar levenswerk, haar droom om de situatie voor de kansarme kinderen in Oeganda te verbeteren, probeert de Joanne Foundation nu voort te zetten.