Joanne’s Farm

Een van de speerpunten van de Joanne Foundation is het streven naar meer zelfvoorzienendheid van de mensen in Ndegeya. Zo zetten we samen met de dorpsoudsten en ons team in Oeganda activiteiten op die op de langere termijn inkomsten genereren. Hierdoor zal het team geleidelijk in staat zijn met eigen middelen de verschillende activiteiten te financieren, bijvoorbeeld het Health Program van de kliniek, waar ouderen gratis gezondheidszorg krijgen.
Om de zelfvoorzienendheid verder te stimuleren hebben we een nieuw project opgezet: Joanne’s Farm.

Er is een stuk grond gekocht, met het oog op opbrengst voor levensonderhoud.
Het beheerdersechtpaar, Phionah en Christopher, gaat het terrein exploiteren. Er is een huisje gebouwd waar zij samen met hun kinderen Jasmine en Jessy zijn gaan wonen. Zij gaan het land bewerken, de dieren verzorgen en fokprogramma’s opzetten.
Om te beginnen wordt er een varkensfokprogramma opgezet. Er is een degelijke varkensstal gebouwd waar vijf biggen hun intrek genomen hebben. Binnenkort zal met deze biggen gefokt gaan worden. De bedoeling is om op termijn ook kippen en geiten te gaan houden.
De bananen, bonen, maïs, aardappelen, cassave en wellicht nog meer soorten gewassen zullen Phionah en Christopher verkopen op de lokale markt. Ook zal de bevolking van Ndegeya van voedsel voorzien worden.

Met het project ‘Joanne’s Farm’ hebben we de volgende doelen voor ogen:
– stimuleren van de financiële zelfredzaamheid, door winst te maken op de verkoop van de oogst en de varkens;
– zelfvoorzienendheid van het beheerdersechtpaar en hun gezin; zij hebben hiermee werk en een inkomen;
– voedselvoorziening voor de armste mensen van Ndegeya.

Joanne’s Farm

2024-05-10T11:22:20+02:00
Ga naar de bovenkant