Oeganda staat in de top drie van landen waar malaria het meest voor komt. Voor kinderen onder de vijf jaar is malaria zelfs doodsoorzaak nummer één. Terwijl met eenvoudige maatregelen,
zoals het gebruik van goede muskietennetten en goede voorlichting, malaria voor een belangrijk deel te voorkomen is. Apollo wees ons op het feit dat de meeste mensen in Ndegeya geen muskietennet hebben. Daarom heeft de Joanne Foundation de aanschaf van 86 muskietennetten gefinancierd. Apollo, Jane en nurse Kakande hebben de muskietennetten uitgedeeld aan de allerarmste gezinnen in Ndegeya en nurse Kakande heeft voorlichting gegeven over andere maatregelen die genomen kunnen worden om de malariamug te bestrijden. We hopen hiermee ( met dank aan de sponsors) weer een goede bijdrage geleverd te hebben aan het verbeteren van de gezondheidszorg in dit dorpje.