Project Description

De activiteiten van de Joanne Foundation richten zich in eerste instantie op de kinderen die Joanne gekend heeft en de gezinnen die zij destijds ook al financieel ondersteund heeft.
We financieren het onderwijs van deze kinderen tot het moment dat ze een vakdiploma behaald hebben en hierdoor in staat zijn om een baan te zoeken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. We streven ernaar dat de kinderen en de gezinnen niet afhankelijk zijn van onze hulp: we willen ze ondersteunen, totdat ze in staat zijn om zichzelf te redden.

Maar naast de zorg voor deze kinderen hebben we in de loop der jaren onze activiteiten wat uitgebreid, zoals bijvoorbeeld het opzetten van Joanne’s Library and Reading Club, de hulp aan de Little Stars Junior Academy in Mateete en ook de individuele hulpaanvragen die via het Star Project bij ons binnenkomen. Maar ook willen we aandacht schenken aan de gezondheidszorg in Ndegeya en kijken hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Hierover leest u meer in de subpagina’s.