Katuusi Apollo

Algemeen coördinator & Teamleider

Apollo Katuusi is de teamleider en coördinator van alle activiteiten van de Joanne Foundation in Oeganda. Hij stuurt de medewerkers aan en is contactpersoon voor de netwerkpartners in Oeganda. Verder is het Apollo’s taak maandelijks financiële verantwoording af te leggen.

Jane Mwenyango

Assistent coördinator & Medewerker Joanne’s Children Corner

Jane Mwenyango is assistent coördinator. Zij is maatschappelijk werker en zij begeleidt een aantal gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Jane is verantwoordelijk voor de activiteiten in Joanne’s Children Corner, de dagopvang voor kinderen met een beperking.

Innocent Keirungi 

Coördinator Joanne’s Library-, Reading Club-,  en Children Corner

Innocent Keirungi is verantwoordelijk voor de activiteiten in Joanne’s Library and Reading Club. Ze organiseert lees-en spelmiddagen. Ze is lerares en ze geeft ook bijlessen en lessen op maat aan kinderen die niet naar school gaan. Tevens is zij medewerker van Joanne’s Children Corner.

Abby Kakande

Verpleegkundige & Coördinator gezondheidsprogramma’s

Abby Kakande is wijkverpleegkundige en verantwoordelijk voor het Gezondheidsprogramma Ndegeya. Hij verleent medische zorg aan met name
chronisch zieke ouderen.

Kabugo Michael

Verpleegkundige & Medewerker Oogzorgprogramma

Michael Kabugo is verantwoordelijk voor het oogzorgprogramma in Ndegeya. Verder is hij als verpleegkundige werkzaam in de kliniek en werkt hij samen met Abby Kakande in het Gezondheidsprogramma Ndegeya.

Henry Namallah

Part-time chauffeur

Henry Namallah is de (part-time) chauffeur van de Joanne Foundation in Oeganda.