Latrine project

Tijdens de huisbezoeken die nurse Kakande samen met Apollo aflegt, zagen zij dat hygiëne rond toiletgebruik bij de arme, vaak oudere en kwetsbare mensen, veel te wensen overliet. Het blijkt dat het merendeel van…

Waterpomp project

Het plaatsen van de pompen wordt zorgvuldig samen met de bevolking georganiseerd en uitgevoerd. Vóór de plaatsing van een pomp wordt eerst een M.O.U. (Memorandum of Understanding) opgesteld. Dit is…

Watertanks

De helft van het Oegandese grondgebied is niet ontgonnen of bebouwd. Dit kan het plaatsen van watertanks bemoeilijken. De grond kan ongeschikt zijn of het water zit te diep om omhoog te kunnen pompen. Om mensen…

Oogzorgprogramma

Slechtziendheid leidt in ontwikkelingslanden vaak tot grote economische en sociale problemen. Een goede bril op sterkte kan al snel heel behulpzaam zijn. Maar voor een grondig oogonderzoek…

De kliniek

De omstandigheden waaronder onze verpleegkundige Abby Kakande zijn werk moest doen waren niet optimaal. In een klein kamertje in zijn huis had hij zijn apotheekje gevestigd en in diezelfde ruimte…

The Little Stars School

The Little Stars School, een prachtige naam voor een heel eenvoudig dorpsschooltje midden tussen de bananenplantages in Mateete, een klein dorpje zo’n 30 kilometer ten noorden van Masaka. De…

Bouwprojecten

Een van de basisbehoeften van de mens is dat je een dak boven je hoofd hebt. Voor veel mensen in Oeganda is dat niet vanzelfsprekend. Het dak boven hun hoofd is vaak in een dermate slechte staat…

Joanne’s Library & Reading Club

Sinds begin 2014 is in het huis van Apollo en Innocent een kleinschalige bibliotheek/speel-o-theek gevestigd: Joanne’s Library and Reading Club. Wat begon als een activiteit…

Joanne’s Children Corner

De Joanne Foundation heeft in samenwerking met Jane en Innocent een kleinschalige opvang opgezet voor vier kinderen uit Ndegeya met een verstandelijke beperking. Drie dagen per week van…

Pig in stable

Joanne’s Farm

Een van de speerpunten van de Joanne Foundation is het streven naar meer zelfvoorzienendheid van de mensen in Ndegeya. Zo zetten we samen met de dorpsoudsten en ons team in Oeganda activiteiten op die op …….