Bouwprojecten

Een van de basisbehoeften van de mens is dat je een dak boven je hoofd hebt. Voor veel mensen in Oeganda is dat niet vanzelfsprekend. Het dak boven hun hoofd is vaak in een dermate slechte staat dat je nauwelijks van een dak kunt spreken. Bij regen wordt binnen alles nat en vaak staat het huisje op instorten vanwege de slechte constructie. Daarom heeft de Joanne Foundation regelmatig positief gereageerd op het verzoek om financiële hulp bij bouwprojecten.
In de afgelopen jaren zijn de volgende bouwprojecten gerealiseerd:

Onze coördinator Apollo woonde met zijn gezin in een huisje met twee kamertjes van elk 9 m2 . Omdat het huis van de coördinator het centrum is van alle activiteiten van de Joanne Foundation, hebben we voor hem en zijn gezin een huis gebouwd, zodat hij ruimte heeft voor zijn werk voor onze stichting. Bovendien is een van de ruimtes in zijn nieuwe huis in gebruik voor Joanne’s Library and Reading Club waar ook tweemaal per week de dagopvang voor kinderen met een beperking plaatsvindt (Joanne’s Children Corner).

Het huis van de assistent-coördinator Jane vertoonde grote bouwtechnische gebreken en na een aardbeving waren de scheuren in haar huis dermate groot geworden, dat het op instorten stond. Omdat zij ook regelmatig kinderen in haar huis opvangt, hebben we besloten ook voor haar een nieuw veilig huisje te bouwen.

Jovia, de moeder van drie kinderen in ons programma, is een heel harde werker en zal niet gauw om financiële steun vragen. Ze zoekt naar manieren om zelfvoorzienend te zijn en daar is ze heel creatief in. Ze runt een winkeltje, ze fokt varkens en ze heeft een grote groentetuin. Met de opbrengst hiervan kan ze aardig rondkomen. Omdat ze haar winkeltje in haar huisje had, bleef er aan woonruimte voor haar en haar drie kinderen amper 12 m2 over. Daarom hebben we ook voor haar een nieuw huisje gebouwd.

Apollo wees ons op de slechte staat van het huisje van Polinari en zijn zus, twee hoogbejaarde inwoners van Ndegeya. Het dak bestond uit losse stukken golfplaat die met stenen en stokken een beetje op hun plek werden gehouden. De muren waren gemaakt van houten palen en takken, waartussen leem gesmeerd was. De houten palen waren inmiddels zo door termieten aangevreten, dat het huisje op instorten stond. Bovendien stroomde tijdens de regenbuien het water tussen de golfplaten door het huisje in en daardoor spoelde het leem tussen de palen weg. Kortom: een huisje waarin eigenlijk niet meer gewoond kon worden. Toen wij de financiering rond hadden, zijn de bouwvakkers direct aan de slag gegaan en twee weken later stond er een mooi en veilig huisje voor Polinari en zijn zus.

Het huisje van de oude Ssali was als gevolg van zware regenbuien ingestort. De buurt heeft toen geholpen een noodwoning te bouwen van golfplaten, maar de situatie was daarna eigenlijk onhoudbaar: een golfplaten hokje van amper 6m2 voor 6 personen. Ssali heeft toen een stukje van zijn grond verkocht en is met de opbrengst hiervan begonnen aan de bouw van een nieuw huisje. Maar het geld was snel op, terwijl het huis nog niet klaar was. De stichting heeft besloten dit gezin wat geld te geven, zodat zij hun nieuwe huisje konden afbouwen. Ssali en zijn gezin zijn erg blij en dankbaar dat zij nu weer een mooi huisje kunnen bewonen.

Rosemary, de vrouw die zich over twee zwaar gehandicapte meisjes heeft ontfermd, is straatarm en kan zelf nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Zij woonde in een huisje waarvan de palen weggevreten waren door de termieten en het dak ieder moment kon instorten. Bij regen werd binnen alles nat. Omdat wij haar belangeloze inzet voor de beide gehandicapte meisjes enorm waarderen, hebben we ook voor deze vrouw en de meisjes een huisje laten bouwen. Toen het oude huisje werd afgebroken, werd nog eens duidelijk hoe slecht de bouwkundige staat van het huisje was en hoe onveilig de situatie was. We zijn blij dat zij nu in een veilig huisje wonen.

Om vrijwel alle scholen in Oeganda staat een hek om de veiligheid van de leerlingen te vergroten: de leerlingen kunnen niet zomaar weg en je kunt als school ook goed in de gaten houden wie het schoolterrein betreedt. Maar bij de School for Special Needs in Masaka stond geen hek en er was ook geen toegangspoort. De directrice vertelde ons dat de financiën daarvoor ontbraken en dat zij zich grote zorgen maakte over de veiligheid van de dove leerlingen van deze school, omdat medicijnmannen in de buurt regelmatig kinderen kidnappen. Met name dove kinderen zijn extra kwetsbaar. De Joanne Foundation heeft daarom besloten op het verzoek van deze school in te gaan en een toegangspoort en een hek te laten plaatsen, zodat de leerlingen veilig zijn.

De directeur van Little Stars Junior Academy wees ons op een onveilige situatie in zijn school: een van de gebouwen vertoonde grote bouwtechnische gebreken. Bij de bouw waren grote fouten gemaakt in de verhouding cement en zand, waardoor nu de muren afbrokkelden en op instorten stonden. En in deze lokalen werd nog ‘gewoon’ lesgegeven… In 2018 hadden we voldoende geld om de renovatie van dit schoolgebouw te financieren. Er staat nu een mooi en veilig gebouw voor de 600 leerlingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

2024-05-06T16:58:19+02:00
Ga naar de bovenkant