AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy, de AVG, in werking getreden. Alle organisaties en bedrijven die persoonlijke gegevens van derden hebben zijn verplicht aan te geven hoe zij met die persoonlijke gegevens omgaan.

Deze verplichting geldt ook voor onze stichting en we informeren u graag over ons privacybeleid:

  • De Joanne Foundation beschikt uitsluitend over e-mailadressen die gebruikt worden voor toezending van de nieuwsbrieven. Andere persoonlijke gegevens zijn niet geregistreerd.
  • Het overgrote deel van deze mailadressen is verkregen doordat de personen zelf hun e-mailadres hebben doorgegeven middels intekenlijsten, mondeling of schriftelijk.
  • Het overzicht van deze e-mailadressen is uitsluitend toegankelijk voor de secretaris van de stichting en voor de voorzitter.
  • De Joanne Foundation zal deze e-mailadressen nooit aan derden doorgeven.
  • De nieuwsbrieven worden altijd verstuurd via BCC, zodat uw mailadres niet zichtbaar is voor derden.
  • Mocht u uw e-mailadres van deze lijst verwijderd willen hebben, dan kunt u dat doorgeven en regelen we het. Dat betekent overigens wel dat u geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen we dat graag.