Kinderen met een beperking hebben het in een land als Oeganda extra moeilijk en zouden zonder onze hulp nauwelijks kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Op dit moment gaan vier kinderen met een beperking naar school, maar voor een aantal kinderen is  ‘naar school gaan’ te hoog gegrepen en wellicht nooit haalbaar.

Toch willen we ook deze kinderen helpen zich verder te ontwikkelen. Daarom zijn we kort geleden gestart met Joanne’s Children Corner. Eenmaal per week komen vier gehandicapte kinderen  (Yiga, Rehema, Diana en Charity) een dag bij elkaar in Joanne’s Library, waar ze onder deskundige begeleiding van Innocent en Jane samen spelen, muziek maken, dansen en naar verhalen luisteren. De kinderen krijgen een programma ‘op maat’, bijvoorbeeld met Yiga wordt er wat meer gelezen omdat hij erg leergierig blijkt te zijn.

Innocent zorgt ervoor dat ze een lekker bordje eten krijgen.

Het is prachtig om te zien dat kinderen die tot voor kort in een isolement zaten, nu samen spelen, contact maken met andere kinderen en plezier maken.