In Nederland zit de schoolvakantie er weer op, maar in Oeganda is de 2e periode net afgerond en hebben de kinderen nu drie weken vakantie. Ze hebben ook allemaal hun rapport ontvangen en de resultaten zijn bij de meeste kinderen dik in orde.
Met name het rapport van Godfrey valt op. Deze jongen had tot zijn 14e jaar nog nooit onderwijs gevolgd. Hij kwam toen in de 1e klas van de basisschool, tussen allemaal kinderen van gemiddeld 6 jaar. Hij heeft hard gewerkt en nu, twee jaar later is hij op één na de beste leerling van zijn klas (van 65 leerlingen)
Op de rapporten van de kinderen staat meestal een soort ‘ranking’ , de positie die zij in de klas innemen. Dat kan natuurlijk een heel stimulerend en motiverend effect hebben (zoals voor Godfrey), maar voor leerlingen die niet zo goed mee kunnen komen is het wel frustrerend dat ze bijvoorbeeld de 76e van de 91 (!) leerlingen zijn. In de gesprekken die wij met de scholen hebben tijdens onze bezoeken, vragen we ook op welke manier de school met de zwakkere leerlingen omgaat.