Ons bestuurslid Anja is met haar man Jacques in februari 3 weken op werkbezoek geweest in Oeganda.

Een werkbezoek van een bestuurslid wordt vooraf altijd grondig voorbereid in het bestuur. Besproken wordt welke activiteiten extra aandacht vragen, welke onderwerpen aan de orde moeten komen, welke projecten bezocht gaan worden en welke plannen we samen kunnen gaan uitwerken. En het mag duidelijk zijn dat wij niet onze plannen in Oeganda gaan droppen, maar samen met onze medewerkers in Ndegeya en met de dorpsoudsten kijken welke koers we willen (en kunnen) gaan varen. En de behoefte van de mensen in Ndegeya is daarbij leidend.

Aangekomen in Oeganda vindt het eerste werkoverleg met Apollo en Jane plaats, waar de stand van zaken van alle activiteiten en lopende projecten worden besproken. Dan wordt er door Apollo een planning gemaakt van het programma van het werkbezoek. Daarna volgen volle en indrukwekkende dagen, waarin we heel veel indrukken opdoen en een aardig beeld krijgen van de situatie in Ndegeya.
Tijdens een werkbezoek is er voortdurend contact met de bestuursleden in Nederland. Er wordt steeds overlegd en feedback gegeven en dit is erg plezierig voor de mensen die op werkbezoek zijn. Zo wordt zo’n werkbezoek optimaal benut. Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van de problemen die om een oplossing vragen. We doen tijdens een bezoek meestal geen toezeggingen over zaken die we op willen pakken, maar we nemen het mee naar het eerstvolgende bestuursoverleg. Daar worden alle hulpvragen grondig besproken en wordt bekeken op welke verzoeken we al dan niet in kunnen gaan.

Er wordt na afloop van het werkbezoek altijd een verslag geschreven en gepubliceerd op de website. Zo houden we onze sponsors goed op de hoogte van onze activiteiten.