Eén van de speerpunten van de Joanne Foundation is het streven naar meer zelfvoorzienendheid van de mensen in Ndegeya. Zo proberen we samen met de dorpsoudsten en ons team in Oeganda activiteiten op te zetten die op termijn inkomsten genereren. Hierdoor zal ons team in Oeganda geleidelijk in staat zijn met eigen middelen de verschillende activiteiten te financieren, bijvoorbeeld het Health Program van de kliniek, waar ouderen gratis gezondheidszorg krijgen.
Daarom hebben we als stichting een nieuw project opgezet: Joanne’s Farm.
Er is een stuk grond gekocht, met het oog op mogelijkheden om voor opbrengst te zorgen, bijvoorbeeld met het houden van varkens, kippen en/of geiten en het verbouwen van verschillende gewassen.
Er is inmiddels een huisje op het stukje land gebouwd waar het beheerdersechtpaar Phionah en Christopher woont. Zij gaan het land bewerken, de dieren verzorgen en fokprogramma’s opzetten. Het eerste plan dat we willen realiseren is een varkensfokprogramma.
Er is een degelijke varkensstal gebouwd en vijf biggen hebben er hun intrek genomen. Binnenkort zal met deze biggen gefokt gaan worden.
Op deze wijze hopen we de zelfvoorzienendheid een impuls te geven.