Een van de aandachtsgebieden van de Joanne Foundation is de zorg voor kinderen met een beperking. Kort geleden hebben we besloten Allon in ons programma op te nemen. Allon is een jongetje van 5 jaar met een ernstige lichamelijke beperking. Vader heeft het gezin direct na de geboorte van Allon verlaten, met de mededeling dat in zijn familie geen gehandicapte kinderen geboren worden en dat dit kind dus niet van hem is. Moeder heeft zich nog een paar maanden om Allon bekommerd, maar is toen met de noorderzon vertrokken en heeft hem bij oma achtergelaten. Allons oma is lief en goedwillend en doet haar best voor Allon, die helemaal niets kan (niet lopen, niet zitten, niet praten…).
Oma heeft geen inkomen, doet haar best voor voeding, maar voor medische zorg is niets beschikbaar.
De Joanne Foundation wil deze oma graag ondersteunen in haar liefdevolle zorg voor Allon.
We willen ook graag weten in hoeverre Allon, met therapie en training, in staat gebracht zou kunnen worden toch zelf te zitten en bijvoorbeeld te eten. Zijn oma is nu erg zwaar belast. Bovendien zou het mooi zijn als Allon naar Joanne’s Children Corner zou kunnen, om te spelen met andere kinderen, te zien wat zij doen en misschien muziek met ze te maken of te zingen. Jane zal filmpjes maken van Allon, om zijn manier van bewegen te analyseren. Fysiotherapeut Emma zal vervolgens instructiefilmpjes maken voor oefeningen die oma en Jane met hem zouden kunnen doen.
Misschien kan hij zo toch een vooruitgang maken die zowel zijn oma als hemzelf helpt.
Het zal geduld vragen, maar het is het proberen waard.