Project Description

Het bestuur van de Joanne Foundation is als volgt samengesteld:

Arent Noordink     voorzitter
Helma Noordink   penningmeester, secretaris
Elske Baron            bestuurslid
Anja Lammers       bestuurslid, contactpersoon Star Project

De contactpersoon in Oeganda, mr Katuusi Apollo is geen lid van het bestuur, maar coördineert in opdracht van het bestuur alle activiteiten die door de stichting geïnitieerd zijn.

Arent en Helma Noordink

Arent en Helma zijn de ouders van Joanne en zij proberen nu, met hulp van familie, vrienden en sponsors, het levenswerk van Joanne voort te zetten.
Een belangrijke drijfveer hierin is de gedachte “Joanne heeft geen toekomst meer, maar ‘haar Oegandese kinderen’ kunnen we nog kansen bieden op een betere toekomst”.

AH1 - kopie

Dankzij het feit dat Joanne’s vrienden het werk van stichting Mukwano wilden voortzetten voor het project in Buhweju, konden zij zich richten op de individuele hulpvragen van de gezinnen en de kinderen die Joanne eerder ondersteund had.
Zij proberen dit steeds in ‘de geest van Joanne’ te doen en bij beslissingen die er genomen moeten worden laten zij zich leiden door wat Joanne gedaan zou hebben.
Arent en Helma gaan regelmatig op bezoek in Oeganda om de vinger aan de pols te houden en om te horen waaraan behoefte is. Hierdoor is een goede band opgebouwd met de gezinnen, de kinderen, maar ook met de scholen die de kinderen bezoeken.

AH2kopie

Zij onderhouden zeer frequent contact met Apollo, de coördinator van alle activiteiten in Oeganda, die hen volledig op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen en het wel en wee van de kinderen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Elske Baron

Elske is als docent verbonden aan het Chr. College Schaersvoorde in Aalten, de school waar Joanne als leerling op heeft gezeten en  waar Arent en Helma Noordink hebben gewerkt. Begin 2009, in de tijd dat Joanne nog vermist was, wilden de leerlingen helpen, ze wilden iets doen. Onder leiding van Elske zijn de leerlingen toen gestart met allerlei activiteiten, zoals met een kraampje staan op de weekmarkt, om zo geld op te halen waarmee schoolgeld voor de kinderen in Oeganda betaald kon worden.

Digital StillCamera

Inmiddels zijn díe leerlingen al van school af, maar steeds weer melden zich nieuwe leerlingen aan om mee te helpen bij alle activiteiten om geld in te zamelen voor ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’. Elske is ook een paar keer op bezoek geweest in Oeganda om de gezinnen en de kinderen te leren kennen.

E2kopie

Anja Lammers

Anja Lammers maakte voor het eerst  kennis met ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’  toen zij in februari 2013 in Oeganda op vakantie was. Ze ontmoette een aantal kinderen en ze ontmoette Apollo en zijn vrouw Innocent. Ze was onder de indruk van de  kracht van deze mensen en ze wilde zich toen graag gaan inzetten om deze mensen te ondersteunen.

An1

Anja is als onderwijsadviseur verbonden aan IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en ze zet haar deskundigheid nu ook in voor de scholen van ‘Joanne’s kinderen in Oeganda’. Tijdens haar bezoeken aan Oeganda organiseert ze op die scholen o.m. trainingen en workshops over leesbevorderingsprogramma’s. Anja heeft binnen het bestuur de taak om de contacten met het Star Project te onderhouden en de verzoeken van het Star Project om financiële ondersteuning van de Joanne Foundation te coördineren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA